Artikelen

Landschapsbeheer

Bij het Laarbeeks Landschap zijn ongeveer 30 mensen actief met werkzaamheden in het veld. Deze mensen werken in twee groepen. Eén groep is vooral actief in Beek en Donk, de andere groep is actief in Aarle-Rixtel en Lieshout.

Knotten in het Kampenbos

De werkzaam heden van deze groepen bestaan vooral uit het knotten van wilgen en het snoeien van houtwallen. Daarnaast worden soms amfibiepoelen schoongemaakt, nieuwe aanplant verzorgd en wordt zwerfvuil opgeruimd.

Knotten

Er wordt gewerkt op verzoek van particulieren en van de gemeente. We vragen voor deze werkzaamheden een vergoeding om onze onkosten (gereedschappen, brandstof en vervoer) te dekken. Met hetzelfde doel kunnen we soms ook stookhout verkopen. Voor de pauzes beschikken we over een eigen schaftwagen.

Zaagcursus

De leden die met kettingzagen werken hebben daarvoor een cursus gevolgd, bestaande uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het spreekt vanzelf dat wij veiligheid hoog in het vaandel hebben.
De coördinatie van de werkzaamheden wordt verzorgd door ons Adri van Vugt. Voor vragen kunt u bij hem terecht.