Home

Wat doen wij?


Of het nu gaat om de aanleg van een bloemrijke akkerrand, het snoeien van fruitbomen, het onderhoud van knotwilgen of het beschermen van de weidevogels op het land, het Laarbeeks Landschap onderhoudt in nauwe samenwerking met grondbezitters en belangenorganisaties het natuurlandschap in het buitengebied van Laarbeek. Onze hoofdactiviteiten zijn:


Landschap- en poelenbeheer

Zonder onderhoud verdwijnt een kikkerpoel en sterft de knotwilg af. Waar het nodig is onderhouden onze ca. 40 vrijwilligers op een professionele en veilige wijze de knotwilgen en de veelal moeilijk bereikbare poelen in de periode oktober/april.


Snoeien van Fruitbomen

Kunt u ook zo genieten van een mooie fruitboom in je tuin of een eigen echte fruitboomgaard? Niet alleen u maar ook dieren (insecten, vogels enz.) genieten van fruitbomen. Om fruitbomen gezond, vitaal en in een mooie vorm te houden, dienen deze minimaal 1 keer per jaar gesnoeid te worden. Ons fruitbomenteam ondersteunt u graag bij het onderhoud, waarbij het niet uitmaakt of u in het buitengebied of in de kern van Laarbeek woont. Professionele vrijwilligers snoeien in de periode oktober/april uw fruitbomen zodat ze bewaart blijven voor de toekomst.


Bloemrijke Akkerranden

Geen vruchten zonder insecten, geen insecten zonder verschillende soorten bloemen, grassen, granen en bomen. Daarbij zijn insecten weer voedsel voor vele (jonge) dieren. En dat is precies de reden waarom wij de eenzijdige (landbouw)gronden verrijken met bloemrijke akkerranden. Hebt u belangstelling voor een bloemrijke akkerrand? Neemt u gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.


Weidevogelbescherming

Door het veranderende gebruik van landbouwgronden is het voor onze weidevogels lastig om hun legsels uit te broeden. Door nu de nesten te zoeken en met de boer afspraken te maken wordt geprobeerd de nesten te redden. En dit is precies waar onze ca. 35 vrijwilligers zich ieder jaar opnieuw voor inzetten.


Een impressie van de werkzaamheden

De werkzaamheden hadden betrekking op het plaatsen van ca 1000 stekken nieuwe aanplant aan de Schaapsdijk en Ketelkampweg in Mariahout. De werkzaamden werden uitgevoerd door de landschapswerkgroepen  van Beek en Donk, Aarle Rixtel en Lieshout.

Met deze aanplant willen we bereiken, dat de bermen in dat gebied meer schuilgelegenheid bieden voor allerlei dieren, bovendien wordt het landschap verfraaid. Over enkele jaren zal dit duidelijk te zien zijn. Wij nodigen u uit tijdens uw wandelingen hiervan te genieten.

 

 

 

 

 

 aanplant

aanplant

aanplant

 

De landschapsbeheergroep is aktief bij het knotten van de wilgen op verschillende plaatsen.

Enkele foto's van het werk aan de Liesdijk en de Middenleekweg

.knotten wilgen

werk aan de Liesdijkwerkgroep aan het werk in kampenbos

Aanvullende informatie