bomenbeleidsplan Gemeente

.

Laarbeek is een groene landelijke gemeente en profileert zich ook als zodanig. Bomen hebben een belangrijk aandeel in dat imago. Bomen zijn de belangrijkste en meest duurzame groenelementen in de openbare ruimte, die naar mate ze ouder en groter worden steeds meer betekenis krijgen voorde biodiversiteit en temperen de invloed van extreme weersinvloeden en voor de omgeving. De leefbaarheid wordt daar door verhoogd en hebben een goede invloed op gezondheid van mensen. Bomen zijn belangrijk, de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig me om te gaan. Vandaar dat de gemeente enkele bomen beleidsplan heeft opgesteld om voor nu en de toekomst dit alles goed te behouden en te ontwikkelen.
In dit plan komen een aantal zaken aan de orde:
Inventarisatie van het bomenbestand
Het kapbeleid
Bouwen en werken rond bomen
Probleem situaties met bomen
Zorgplicht en onderhoud
Organisatorische en financiële consequenties
OP de website van de gemeente Laarbeek kunt u het gehele plan bekijken. Het is een lijvig stuk maar beslist de moeite waard om het  te bekijken.

 

Aanvullende informatie