Project bloemrijke akkerranden

Project Bloemrijke akkerranden 2014

Voorwaarden bloemrijke akkerranden en overhoeken 2014

- De akkerrand heeft een breedte van 3 tot 10 meter en een lengte van minimaal 50      meter;
- Een overhoek heeft een oppervlak van minimaal 100 m2 tot maximaal 3.000 m2
- De akkerrand of overhoek wordt in de maand april ingezaaid met het beschikbaar gestelde zaadmengsel. Het zaadmengsel bestaat uit een mengsel van granen met bloemen, een mengsel van granen of een mengsel van bloemen. Bij het laatste mengsel worden de granen en bloemen langs elkaar gezaaid.
- Het gewas in de akkerrand of overhoek blijft in de winter staan en kan in het daaropvolgende jaar in de maand maart worden gemaaid/afgevoerd of ondergewerkt.
- De akkerrand of overhoek wordt niet bemest of beweid en wordt niet gebruikt als pad/werkstrook.
Een uitzondering op bemesting kan worden gemaakt als het graan apart van de bloemen wordt gezaaid. De rand of hoek waar granen worden gezaaid mag volgens de bemestingsnormen voor graan worden bemest.
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de akkerrand of overhoek is niet toegestaan, met uitzondering van het pleksgewijs bestrijden van bijv. akkerdistel.

Samenstelling zaadmengsels


Graan/bloemenmengsel:
zomergerst, zomertriticale, zomertarwe, zomerhaver en zonnebloemen debilis geel, vlas, boekweit, bladrammenas gele mosterd, margriet, phacelia, borage (komkommerkruid), korenbloem, gewone klaproos, duizendblad en gele ganzebloem.

Graanmengsel:
zomergerst, zomertriticale, zomertarwe, zomerhaver en zonnebloemen debilis geel. 

Bloemenmengsel:
vlas, boekweit, bladrammenas, gele mosterd, margriet, phacelia, borage (komkommerkruid), korenbloem, gewone klaproos, duizendblad en gele ganzebloem.

Vergoeding
De vergoeding voor het inzaaien van een akkerrand of overhoek is € 0,17 per m2, indien eigenaar van de grond zelf alle bewerking doet en zelf inzaait. Het zaadmengsel wordt gratis verstrekt.
Het bewerken en inzaaien kan ook door Laarbeeks Landschap worden georganiseerd. De vergoeding voor het inzaaien is dan € 0,12 per m2.
Deelname is mogelijk zolang het beschikbare budget daarvoor toereikend is.

Aanvullende informatie