Over ons


Op 17 februari 1997 is Stichting Laarbeeks Landschap opgericht. De initiatiefnemers van destijds (IVN, Jagersvereniging en ZLTO) wilden het Laarbeeks landschap onderhouden en verbeteren. Het idee daarbij was om dit te realiseren door de belangstelling voor het landschap te bevorderen en daadwerkelijk menskracht te leveren voor de opzet en coƶrdinatie van (vrijwilligers)projecten voor het Laarbeeks landschap. En dat is precies wat we nu nog steeds doen! Of het nu gaat om de aanleg van een bloemrijke akkerrand, het snoeien van fruitbomen, het onderhoud van een rijtje knotwilgen bij Boer Jan of het beschermen van de weidevogels op het land, het Laarbeeks Landschap onderhoudt in nauwe samenwerking met grondbezitters en belangenorganisaties het natuurlandschap in het buitengebied van Laarbeek. Wij doen dat op 4 manieren:.


Landschap- en poelenbeheer


Zonder onderhoud verdwijnt een kikkerpoel en sterft de knotwilg af. Waar het nodig is onderhouden onze ca. 40 vrijwilligers op een professionele en veilige wijze de knotwilgen, houtwallen en de veelal moeilijk bereikbare poelen in de periode oktober/april. Onze opdrachtgevers zijn particuliere grondbezitters en de gemeente. Maar we doen meer! Ook het onderhoud aan het wandelroutenetwerk nemen we voor onze rekening. Regelmatig controleren onze vrijwilligers of alle palen en stickers nog in orde zijn. Waar nodig worden nieuwe paaltjes gezet of worden nieuwe stickers geplakt. In Laarbeek bevindt zich een netwerk van ongeveer 130 km. Inmiddels is het routenet ook aangesloten op het netwerk van Brabant Noord-Oost.


Weidevogelbescherming


Door het veranderende gebruik van landbouwgronden is het voor onze weidevogels lastig om hun legsels uit te broeden. Door nu de nesten te zoeken en met de boer afspraken te maken wordt geprobeerd de nesten te redden. En dit is precies waar onze ca. 35 vrijwilligers zich ieder jaar opnieuw voor inzetten. Jaarlijks worden de resultaten geƫvalueerd en doorgegeven aan landelijke organisaties.


Bloemrijke Akkerranden


Geen vruchten zonder insecten, geen insecten zonder verschillende soorten bloemen, grassen, granen en bomen. Daarbij zijn insecten weer voedsel voor vele (jonge) dieren. En dat is precies de reden waarom wij de eenzijdige (landbouw)gronden verrijken met bloemrijke akkerranden. Daardoor groeien in het voorjaar/zomer langs veel akkerranden planten die uitbundig bloeien en daardoor een fraai beeld in het landschap vormen. De zaadmengsels zijn zo uitgekozen dat er in de loop van de zomer steeds weer andere bloemen tot ontwikkeling komen. Naast de verfraaiing van de omgeving zijn deze akkerranden ook belangrijk voor de biodiversiteit en vormen ze een voedselbron voor vlinders en andere insecten, maar ook voor veel zoogdieren en vogels. Omdat een aantal van deze stroken ook in de winter overblijft, wordt ook in de winterperiode nog voor voedsel en schuilgelegenheid gezorgd.


Snoeien van Fruitbomen


Kunt u ook zo genieten van een mooie fruitboom in je tuin of een eigen echte fruitboomgaard? Niet alleen u maar ook dieren (insecten, vogels enz.) genieten van fruitbomen. Om fruitbomen gezond, vitaal en in een mooie vorm te houden, dienen deze minimaal 1 keer per jaar gesnoeid te worden. Ons fruitbomenteam ondersteunt u graag bij het onderhoud, waarbij het niet uitmaakt of u in het buitengebied of in de kern van Laarbeek woont. Professionele vrijwilligers snoeien in de periode oktober/april uw fruitbomen zodat ze bewaart blijven voor de toekomst.

Aanvullende informatie