Weidevogelbescherming

Het aantal weidevogels in Nederland loopt sterk terug. Daarom is het zinvol om hun nesten zoveel mogelijk te beschermen en daarmee te voorkomen dat ze vernield worden door agrarische activiteiten of roofdieren. In onze omgeving gaat het vooral om de Kievit, de Grutto, de Wulp en de Scholekster.

Scholekster

Ieder jaar proberen ruim 30 vrijwilligers de nesten van deze vogels op te sporen en, waar nodig, te markeren. Zij hebben van ruim 40 boeren toestemming om over hun landerijen te lopen. In overleg met de landeigenaren wordt geprobeerd om de nesten te beschermen, zodat ze bij het maaien van het gras, het zaaien van gewassen of het bemesten van het land niet vernield worden. Zowel de vrijwilligers als de agrariërs zijn uiterst tevreden over de samenwerking en de resultaten.

Kievitskuiken

Vanuit het bestuur van het Laarbeeks Landschap wordt deze activiteit begeleid door Frans van de Berkmortel. De voorzitter van de werkgroep is Willy van de Ven en de coördinatie wordt verzorgd door Jaap Wijdenes, tel. 0492-462690

Grutto

 

Aanvullende informatie