Wandelroutenetwerk Laarbeek

Het wandelroutenetwerk is nu daadwerkelijk gereed. In september 2008 zijn de vrijwilligers landschapsbeheer begonnen met het plaatsen van de knooppunten. Recent zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht en de afgelopen maand is de route geheel gecontroleerd. Een aantal knooppunten was helaas verdwenen en er ontbraken nogal wat plaatjes. Het is jammer van het vele werk, maar vooral ook voor de wandelaars die ontspannen willen genieten van de natuur via. (mede wandelroutes. Controle vindt twee keer per jaar plaats, maar als er intussen toch bewegwijzeringen ontbreken, dan kunt u dit melden bij de SRE, 040-2594538. De onvolkomenheden zullen dan snel verholpen worden.

Onderhoud singel Lekerstraat

Het Laarbeeks Landschap voert in herfst en winter onderhoudswerkzaamheden uit voor particulieren, Gemeente, Staatsbosbeheer en Waterschap. De singel aan de Lekerstraat is een project dat vanwege het vele werk in 3 jaar uitgevoerd gaat worden. De singel is aangeplant na de ruilverkaveling van 1970. Door het ontbreken van een goed onderhoudsplan heeft deze singel kans gekregen om door te groeien en de struiken hebben zich minder goed ontwikkeld. Hierdoor is een erg eenzijdig beeld ontstaan. Het is nu dus noodzakelijk om het achterstallig onderhoud versneld uit te voeren. De bomen die blijven staan zijn weliswaar de mooiste die er tussen stonden, maar doordat ze erg dicht op elkaar stonden, zijn ze niet mooi uitgegroeid. De struiken krijgen nu wel meer kans om uit te groeien en over een paar jaar zullen de bomen een mooiere kruin hebben. 1Iierdoor krijgen de vogels meer broedgelegenheid en meer voedsel tot hun beschikking. In de nieuwsbrieven zullen we dit proces met foto's enkele jaren voor u volgen.

Onderhoud poelen

Wij hebben in Laarbeek een groot aantal mooie poelen en er bestaan plannen voor de uitbreiding van dit aantal. Poelen zijn niet alleen mooie landschapselementen met een rijk Planten- en dierenleven. Ze zijn ook belangrijk voor de voortplanting van amfibieën en insecten. Onderhoud van poelen blijkt nodig want anders groeit een poel dicht en zal op termijn volledig verlanden. Ook hier zet het Laarbeeks Landschap zich voor in.

De onderhoudswerkzaamheden worden in de periode van september t/m november uitgevoerd. De meeste jonge amfibieën zijn dan uit de poel vertrokken en de overwinteraars zijn nog niet aanwezig. Het is belangrijk de poel Met in één keer volledig te maaien. Dit om het aanwezige planten- en dierenleven intact te laten. Dus per onderhoudsbeurt de helft of een derde deel aanpakken.

Kloosterwandeling Aarle-Rixtel

Stevige wandelschoenen zijn nuttig!
1. Start op het parkeerterrein van "Sportpark De Hut" U gaat voor de ingang van het sportpark linksaf. Einde weg rechts (Kloosterdreef). U volgt de weg tot de inrit voor de kantine van het sportpark. Daar gaat u de inrit op en meteen na de sloot links.
2. Na 50 meter rechtsaf langs het hek van de sportvelden. Blijf langs dit hek lopen tussen waterloop en hek. Daarna blijft u de waterloop volgen aan uw linkerhand. U loopt nu aan de rand van het biggetjesbos.
3. Blijf de waterloop (links) volgen tot aan de verharde weg. Hier linksaf en meteen rechtsaf naar de zichtstal van boer Rooyakkers. Hier kunt u gratis een bezoek brengen.
4. Komt u uit de stal naar buiten, dan gaat u rechtsaf en aan het einde van deze weg gaat u links naast het stalen ros (mooi kunstwerk). U steekt de waterloop over en ga meteen rechtsaf.

Lees verder:Kloosterwandeling Aarle-Rixtel

Nieuwe eik

Tijdens een novemberstorm is er afgelopen najaar in Leek een oude eik omgewaaid. Deze boom stond solitair in het landschap langs de Aa tussen de N 279 en de Vonderweg. De eik stond vermeld op de lijst van waardevolle bomen (nr. BB-10). Deze lijst is in 2008 opgesteld door de gemeente in samenwerking met het IVN en het Laarbeeks Landschap, met de bedoeling beeldbepalende bomen en elementen in het landschap vast te leggen en te beschermen. Inmiddels is hier door de gemeente in overleg met de eigenaar van de grond een nieuwe eik geplant.

Aanvullende informatie