Erfbeplanting in Laarbeek

Naast de bomen langs de wegen van de gemeente, bepalen ook de beplantingen op particulier terrein voor een groot deel het karakter van het landschap in en rond Laarbeek. De gemeente Laarbeek heeft in het verleden heel wat erf- en landschappelijke beplantingen succesvol gerealiseerd. Inmiddels heeft het natuurloket (Stichting Laarbeeks Landschap/ PION) de coördinatie hiervan overgenomen. Belangstellenden wordt de kans gegeven om in het kader van dit project het erf verder te verfraaien door het aanbrengen van erfbeplanting. Na een eerste vrijblijvende afspraak wordt in overleg een beplantingsplan gemaakt en wordt geadviseerd bij het verkrijgen van subsidie bij het Brabants Landschap.

Lees verder:Erfbeplanting in Laarbeek

Weidevogelbescherming Resultaten 2006-2009 groep Laarbeek

Bekijk hieronder het overzicht van de resultaten van de Weidevogelbescherming groep Laarbeek 2006-2009.

Lees verder:Weidevogelbescherming Resultaten 2006-2009 groep Laarbeek

Zorgen over bomenkap

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het beleid t.a.v. kapvergunningen te vereenvoudigen. Natuurorganisaties maken zich daar zorgen over. Daarom is onderstaande opvatting op donderdag 6 november aangeboden aan de raadscommissie AZ.

Het college stelt voor om de reikwijdte van de kapvergunningen te beperken tot de bomen die op de bomenlijst staan. Voor andere bomen gaat een soort “algemene maatregel van bestuur”gelden. Het IVN, Laarbeeks Landschap en de Werkgroep natuur en landschap Lieshout-Mariahout maken zich ernstig zorgen over de gevolgen. Wij denken dat daardoor een groot aantal bomen onvoldoende beschermd gaat worden. Gezien de waarde van bomen voor landschap, natuur en dorpsaanzicht, een slechte zaak.

 

Lees verder:Zorgen over bomenkap

Twee veldcoördinatoren aan de slag voor o.a. een fraaier landschap

Eind vorig jaar ondertekenden de provincie, gemeenten, waterschappen de Dommel en Aa en Maas en het SRE het gebiedscontract De Peel. Daarmee komt er voor de gemeente Laarbeek € 300.000 beschikbaar voor projecten die het landschap verbeteren. Twee veldcoördinatoren, Sylvie Verbeek en Peter van Rijsingen, zijn onlangs aan de slag gegaan om agrarisch ondernemers te adviseren over de mogelijkheden en hen te begeleiden bij het aanvragen van betaalde diensten. U kunt hier rechtstreeks contact mee opnemen.

De financiële middelen uit het gebiedscontract zijn afkomstig uit het Stimuleringskader groene en blauwe diensten (Stika). Dankzij de nieuwe regeling komt er geld vrij voor investeringen in onder andere poelen, houtwallen, bosjes, bruggetjes en wandelroutes over boerenland.

Lees verder:Twee veldcoördinatoren aan de slag voor o.a. een fraaier landschap

Contactavond

Op 27 oktober heeft de Stichting het Laarbeeks Landschap haar contactbijeenkomst voor vrienden en andere belangstellenden gehouden. Ongeveer dertig mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, waaronder wethouder Knoop en Ferdinand ter Schure van het Brabants Landschap.

Lees verder:Contactavond

Aanvullende informatie