Een bloemrijke akkerrand is meer dan alleen bloemen

In het voorjaar van 2010 wordt er in de gemeente Laarbeek een oppervlak van ± 45.000 m2 bloemrijke akkerranden en overhoeken ingezaaid met mengsels van diversen soorten granen en akkerbloemen. Deze randen en overhoeken vormen door hun bloei niet alleen een mooie afwisseling van de traditionele weilanden en akkerbouwgronden, maar hebben veel meer te bieden:

Inzaaien van de akkerranden

Lees verder:Een bloemrijke akkerrand is meer dan alleen bloemen

Structuurvisie

In februari heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerp van de structuurvisie voor de gemeente Laarbeek gepresenteerd. Het opstellen van zo’n visie is een verplichting die voortvloeit uit de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening van 2009. In deze visie staat globaal wat de ruimtelijke plannen zijn voor de komende tien jaar. Het geeft dus geen gedetailleerde uitwerkingen. Omdat het een belangrijk uitgangspunt vormt voor concrete plannen zal het pas vastgesteld worden nadat er inspraak mogelijk is geweest. Daarom was er in februari een informatiebijeenkomst en lag de visie ter inzage.

Structuurvisie Laarbeek 2010-2020

Lees verder:Structuurvisie

Meer dan 100 km wandelroute door Laarbeek

Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat er in binnen heel Laarbeek groene stickers met gele pijlen op lantaarnpalen/paaltjes zijn verschenen. Dit is het wandelknooppuntennetwerk Laarbeek. Deze wandelroute loopt langs alle mooie plekjes van Laarbeek, zowel het buitengebied maar ook door de bebouwde kom. Het Laarbeeks Landschap heeft het beheer van het wandelknooppunt op zich genomen. Wij controleren 2x per jaar de gehele route. Afgelopen maand heeft dat weer plaatsgevonden. U kunt dus foutloos uw route lopen.

De Aa

Lees verder:Meer dan 100 km wandelroute door Laarbeek

Patrijs ernstig bedreigd

De patrijs is een akkervogel en familie van de fazant. Ze eten zaden en insecten. De roep van de patrijs is vooral 's avonds en 's nachts te horen. Bij gevaar drukken de vogels zich tegen de grond, of vliegen laag over de grond weg. De vogel, die hier voorkomt op gras- en bouwland, maakt het nest op een goed verscholen plaats op de grond. Het vrouwtje broedt terwijl het mannetje het nest beschermt.

 Foto: Arjan Jeurgens

Lees verder:Patrijs ernstig bedreigd

Poelenproject

Het Laarbeeks Landschap (SLL) is in samenwerking met het IVN een poelenproject opgestart. Doel hiervan is het vergroten van de biodiversiteit van de poelen in Laarbeek. Dit willen we realiseren door middel van het onderhoud van bestaande poelen aan de hand van beheersplannen en de aanleg nieuwe poelen.

De Liesdijk

Lees verder:Poelenproject

Aanvullende informatie