De natuur in Laarbeek: De Moorselen

Aan de Broeksteeg in het buitengebied tussen Lieshout en Mariahout bevindt zich een bijzonder natuurgebied van zo’n 10 ha. Dit niet zo grote terrein bestaat uit een zestal natte graslanden, omgeven door sloten en wilgenbosjes. Op het terrein bevindt zich verder een aantal amfibieën-poelen. En aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de Donkersvoortse Loop en een lange rij knotwilgen.

Vleeskleurige orchis

Lees verder:De natuur in Laarbeek: De Moorselen

Snoeien om te kunnen groeien

De landschapsgroep Lieshout-Aarle Rixtel is nu een jaar bezig om het landschap in het buitengebied van Laarbeek nog een beetje mooier te maken. En er mag gezegd worden dat het een succesvol jaar was. Vele knotwilgen zijn gesnoeid, singels uitgedund, populieren opgesnoeid en een kikkerpoel ziet er weer uit zoals het hoort. Waarachtig een mooi gezicht als je in de lente en zomer erna alles weer prachtig uit ziet groeien. In het voorjaar gaat de groep meehelpen met de bloemrijke akkerranden in te zaaien. Dat de vrijwilligers van de werkgroep er plezier in hebben, blijkt ook duidelijk uit de groei van het aantal leden. De werkgroep is gegroeid van 5 naar 12 leden.

Onderhoud aan de poel Broeksteeg

Lees verder:Snoeien om te kunnen groeien

Bloemrijke akkers 2011

In 2010 zijn we gestart om, naast de bloemrijke akkerranden, ook overhoeken in te zaaien met een mengsel van granen en akkerbloemen. Met overhoeken worden stukken akkerland tot ± 3.000 m2 bedoeld, die moeilijk te bewerken zijn omdat deze bijvoorbeeld te klein of te nat zijn voor de huidige manier van landbewerking. In 2011 zal door de deelnemers aan het project "Bloemrijke akkers" naar verwachting ongeveer 50.000 m2 akkerland worden ingezaaid, waarvan de helft bestaat uit overhoeken. Door de grootte van deze akkers ligt een groot gedeelte niet direct aan een openbare weg of pad. Hierdoor vindt er minder verstoring plaats van de dieren die worden aangetrokken door de bloemen, de nestelmogelijkheden in de lente en zomer en de zaden en beschutting in de herfst en winter.

Bloemen op ingezaaide akkerrand

Lees verder:Bloemrijke akkers 2011

Poelenbeheer met subsidieregeling

De afgelopen jaren is er in Laarbeek een groot aantal poelen aangelegd. Dat is zowel door de overheid gebeurd als door particulieren. Enerzijds zijn dat mooie landschapselementen en anderzijds zijn het belangrijke leefplaatsen voor planten en dieren. Vooral amfibieën (kikkers, padden, salamanders) zijn voor hun bestaan erg afhankelijk van dit soort poelen. Het IVN in Laarbeek bezoekt de poelen regelmatig en bekijkt of de natuur zich daar op een goede manier ontplooit. Met name voor de kansrijke poelen is het heel belangrijk dat er tijdig en goed onderhoud gepleegd wordt. Als je niets doet vindt er verlanding plaats of krijgen ongewenste planten (riet en struiken of bomen) teveel invloed, waardoor de leefomgeving voor de amfibieën verslechtert.

Poel Kamperbos

Lees verder:Poelenbeheer met subsidieregeling

Wandelroutes

U kent ze waarschijnlijk wel: de genummerde paaltjes en de groen/gele stickers op lantaarnpalen. Ze vormen samen een uitgebreid wandel-routenetwerk in een groot deel van Noord-Brabant. In onze omgeving wordt de aanleg en het onderhoud gecoördineerd door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). In Laarbeek bevindt zich ongeveer 130 km aan wandelroutes binnen dit systeem. Stichting het Laarbeeks Landschap heeft in 2009 in heel Laarbeek de paaltjes gezet en de stickers geplakt. Wij hebben ook de taak op ons genomen om twee keer per jaar de gehele route te controleren en gebreken te herstellen. In het recente voorjaar hebben een zevental van onze vrijwilligers alles weer gecontroleerd en op diverse plaatsen reparaties verricht.

Wandelknooppunt Croy

Lees verder:Wandelroutes

Aanvullende informatie